Forum Vraagstelling

De vraag die gesteld werd is:

Mag isobetadine gel in combinatie met mepitel?
Waarom wel of waarom niet?

Antwoord:

Op zich is er geen probleem om mepitel te combineren met isobetadinegel, maar de vraag is waarom je dit zou willen doen.
Indien het vooral dient als drager van de zalf of om het verband minder te laten inkleven, kan je even goed werken met een vetverband in combinatie met isobetadinegel.