Forum Vraagstelling

De vraag die gesteld werd is:

Onze patiënt in het WZC heeft verschillende decubituswonden.
Nu heerst er een discussie voor de behandeling. Een collega staat er op dat we een ‘vogelnestje' (=compres met gat in waar de wonde is) gebruiken. Er wordt geredeneerd dat op deze manier de druk op de wonde zelf verlicht wordt omdat je een gat knipt in het compres.
Mijn bedenking hierbij is dat je op deze manier toch de druk gaat verleggen naar de wondranden doordat het oppervlak waarover je de druk verdeelt verkleint. Ook hef je hiermee de druk op de wonde zelf niet op wanneer hij in de rolstoel zit.
Om kort en bondig mijn vraag te stellen : biedt het een meerwaarde om een ‘vogelnestje’ te maken, baadt het niet dan schaadt het niet, of is dit nefast voor de wondheling?

Antwoord:

Het heeft helemaal geen zin om een vogelnestje te maken als verband om zo druk weg te nemen t.h.v. een decubituswonde. De techniek van vogelnestje is zelfs ondertussen achterhaald en was een techniek die vroeger nog al eens gebruikt werd bij een hydrogel. Door de verbeterde wondproducten is dit niet meer van toepassing.

De enige zaken die effectief helpen om druk weg te nemen op deze plaats zijn wisselhouding, zwevende hielen en het gebruik van antidecubitusmatrassen.

Het principe waar zij zich vermoedelijk op baseren is de vilttherapie. Vilt is eerst en vooral een ander materiaal dan een gewone compres.
Dit wordt vooral gebruikt om drukopheffing t.h.v. voeten en hielen bij diabetesvoetwonden te realiseren, en kan op deze plaatsen ook wel drukverminderend werken voor decubituswonden.
Dit neemt echter ook het belang van de andere maatregelen niet af.