WCS congres 2020

Geachte bezoeker, geachte collega,

Zoals u wellicht reeds wist had WCS dit jaar haar groot Wondzorgcongres gepland voor 17 november te Hasselt onder de titel:
Wond zonder naam“.

De inhoudelijke aspecten waren helemaal klaar.
Niettegenstaande de huidige situatie rond de coronaproblematiek zich wat lijkt te stabiliseren en lichtjes opschuift naar de positieve kant, kunnen we toch stellen dat volgens experts de situatie nog steeds niet optimaal is.
Onze organisaties (ziekenhuizen en alle extramurale diensten) draaien nog niet zoals naar gewoonte en meerdere instellingen zijn helemaal niet geneigd om hun personeelsleden te laten deelnemen aan externe congressen zoals het onze, en geven hiervoor dus geen groen licht.
Ook onderlinge netwerking, waar we anders vrij gebruik van kunnen maken tijdens een dergelijk congres, zou zeer moeilijk zijn onder de te volgen afstand- en veiligheidsregels.

Na bijzonder diepgaand overleg zegt ons gezond verstand om ons congres niet te laten plaatsvinden dit jaar.
Alle voorbereidingen ten spijt zijn we binnen onze organisatie tot dit definitieve besluit gekomen.

Wij willen bij deze iedereen bedanken die reeds vol enthousiasme gereageerd heeft op het prachtige programma dat we voor u klaargemaakt hadden.
Ook een welgemeende dank aan alle bedrijven die niettegenstaande de precaire situatie hun blijvende steun aan WCS bevestigd hadden.

Wij hopen om u volgend jaar wel te kunnen verwelkomen als de situatie dan dit toelaat!

Alvast tot bij een volgende gelegenheid en zeker tot ons volgend congres in Hasselt, vermoedelijk met eenzelfde programma als voorzien voor deze editie:

 

9u30 Verwelkoming
9u35 Intro
9u40 Compressietherapie

Dhr. Bart Maene, Clinical & Scientific Affairs Manager

10u20 Acute wondzorg in thuiszorg en op spoedgevallen

Dhr. Kris Bernaerts, verpleegkundig specialist wondzorg

UZ Leuven

11u00 Pauze en standenbezoek
11u40 Persoonlijke positionering van verschillende methodes van debrideren

Mevr. Heidi Weedaege,Wondverpleegkundige AZ Groeninge Kortrijk, Lector wondzorg en coördinator werkgroep wondzorg VIVESHBO5

12u05 Negatieve druktherapie in de thuiszorg

Mevr. Kristel Schols, Domeincoördinator wondzorg

Wit-Gele Kruis Limburg

12u30 Patient safety toegepast op wondzorg

Prof. Jochen Bergs, lector Hogeschool PXL Hasselt, UHasselt

13u00 Middaglunch en standenbezoek
14u15 Etiologie van incontinence Associated Dermatitis, risicofactoren en associatie met decubitus

Prof. Dimitri Beeckman, University Centre for Nursing and Midwifery, Skin Integrity Research Group (SKINT) UGent

14u50 Een praktische richtlijn voor preventie en behandeling van IAD

Mevr. Adinda Toppets, lector Hogeschool PXL Hasselt

15u15 Pauze en standenbezoek
15u45 Vilttherapie, meer dan een mousse…

Mevr. Ellen Busschots, Podoloog UZ Leuven

16u05 Chirurgische reconstructie van defecten: van ‘auto-transplantatie’ tot ‘tissue engineering’

Prof. Dr. Jan Jeroen Vranckx, Dep. Plastische en reconstructieve heelkunde UZ Leuven

16u50 Afsluiting congresdag

Het WCS team.