Waar getuigschrift ‘referentieverpleegkundige wondzorg’ gebruiken?

Waar kan je het getuigschrift “referentieverpleegkundige inzake wondzorg” gebruiken?

 • Voor je eigen bekwaming als verpleegkundige
  • Je krijgt hierdoor een aangepast RIZIV-nummer wat je bekwaming aanduidt. Na behalen van dit getuigschrift dien je steeds zelf je aangepast nummer aan te vragen bij het RIZIV.
  • Is het getuigschrift behaald, dan stelt het RIZIV dat je erover moet waken dat je je beroepskennis en -bekwamingen onderhoudt en ontwikkelt via een permanente opleiding in de wondzorg (zie RIZIV richtlijn punt 4 enkele beschikkingen).
 • In de thuiszorg is het mogelijk om met dit getuigschrift en aangepast RIZIV-nummer een nomenclatuurcode aan te rekenen voor advies wondzorg. De voorwaarden voor het aanrekenen van een advies wondzorg in de thuisverpleging: 
  • Het advies kan enkel aangerekend worden bij “specifieke wondzorg”. Omschrijving “specifieke wondzorg” via deze link RIZIV: nomenclatuur thuisverpleging De omschrijving ikv wondzorg start op pagina 39.
  • De vraag moet komen van de verpleegkundige die de specifieke wondzorg attesteert (nomenclatuur thuisverpleging pagina 39 – 40 – 41).
  • Je het bezoek samen doet met de verpleegkundige die de specifieke wondzorg attesteert (nomenclatuur thuisverpleging pagina 39 – 40 – 41).
  • U zelf geen vaste verpleegkundige bent van de te bezoeken patiënt :link RIZIV: organisatie adviesbezoek wondzorg
  • Het aanrekenen van deze code kan enkel 3 maal per kalenderjaar waarvan maximaal 1 keer per kalendermaand (nomenclatuur thuisverpleging pagina 39 – 40 – 41)
 • De volledige richtlijn van het RIZIV vindt u via deze link: RIZIV-richtlijn referentieverpleegkundigen wondzorg