Werkgroepen WCS voorzitters

  • Decubitus en IAD: Toppets Adinda
  • Diabetes: wordt ingevuld
  • Heelkunde: Roovers Eric
  • Stomazorg: Swinnen Eddy
  • Ad Hoc Compressietherapie: Schols Kristel