Verwachting van een WCS werkgroeplid

De verwachting van een werkgroeplid is dat hij/zij zich engageert om de werking van WCS mee te dragen. Dit houdt concreet in:

  • Participatie aan intervisiemomenten voor netwerking en verdere professionalisering
  • Participatie aan ad hoc werkgroepen rond actuele wondzorgthema’s
  • Engagement in de WCS wondzorgopleidingen
  • Ondersteuning van WCS events en WCS congressen

Verpleegkundigen met enige expertise in de wondzorg kunnen zich kandidaat stellen om WCS werkgroeplid te worden. Dit kan via een schriftelijke motivatie te richten aan het WCS bestuur.