#Homepage Teaser: in de kijker

Skin tears bij de kwetsbare oudere huid…

Beste bezoeker, beste collega,

 

Het WCS congres ligt weer enige tijd achter de rug…  En gezien de huidige COVID-19 omstandigheden, mogen we ons gelukkig prijzen dat het congres nog net is kunnen doorgaan.  Deze omstandigheden maken het helaas niet gemakkelijk om nu alweer veel opleidingen te plannen voor de volgende maanden.  Ook onze Nederlandse WCS collega’s hebben hun congres veiligheidshalve alweer een tweede keer uitgesteld naar april 2023….  Dit wil echter niet zeggen dat we stil blijven met WCS. We blijven zoeken naar veilige manieren hoe we jullie ook in 2022 kunnen blijven informeren over de veranderingen in wondzorgland.

 

Deze keer brengen we een wondprobleem in de kijker dat we allemaal wel kennen: skin tears. Een probleem voor patiënten en zorgverleners die ze dienen te behandelen. Ze kunnen pijnlijk zijn, hebben een invloed op de levenskwaliteit en veroorzaken stress bij de patiënt. De prevalentiecijfers schommelen wereldwijd maar er is sterke evidentie die aangeeft dat skin tears frequenter voorkomen dan decubitusletsels. De laatste jaren is er meer aandacht voor en onderzoek naar skin tears. Het International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) ging op zoek naar de lacunes in kennis en de veel voorkomende misvattingen die er bestaan onder zorgverleners, om zo de behandeling te optimaliseren en betere klinische resultaten te bekomen. 

 

Via deze link kan u de aanbevelingen vinden voor preventie en aanpak van skin tears bij de oudere kwetsbare huid.  Deze richtlijnen zijn in samenwerking tussen de verschillende wondzorgverenigingen in Vlaanderen voor u vertaald naar het Nederlands.

Als mooie voorbeeldcasus presenteren we hierbij ook de casus van collega Steven Smet.

 

We wensen u alvast veel leesplezier en veilige COVID vrije feestdagen! Op naar een beter 2022!

 

Het WCS team.