Wondzorgopleiding

Postgraduaat WOUNDMANAGEMENT

Het postgraduaat Woundmanagement bereidt de verpleegkundige voor om als professional accuraat in te spelen op de vaak complexe zorgsituaties die de behandeling van diverse wondtypen met zich mee kan brengen. De keuze voor verbandmaterialen en lokale applicaties of technieken voor de behandeling van slecht genezende wonden wordt nog te vaak bepaald door traditionele opvattingen. Omdat er veel moderne en efficiëntere verbandmaterialen tijdens de laatste decennia zijn ontwikkeld, is een continue vorming omtrent aspecten die de wondheling beïnvloeden, noodzakelijk. Het aanbod van talloze wondzorgproducten, maar ook de diversiteit aan protocollen, al dan niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maakt het voor de verpleegkundigen moeilijk om met betrekking tot wondbehandeling een op evidence based practice gerelateerde besluitvoering te realiseren.

Dit postgraduaat biedt de verpleegkundige de nodige handvaten aan om zorg op maat van de cliënt te bieden. Deze opleiding wordt georganiseerd door WCS-België in samenwerking met PXL Healthcare.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Alle verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers die een extra deskundigheid binnen de wondzorg willen bekomen.

Voor het behalen van het getuigschrift van postgraduaat is een bachelor (of gelijkgestelde) opleiding vereist. Verpleegkundigen met een HBO5-vooropleiding (A2-verpleegkundigen) kunnen de opleiding eveneens volgen, doch zij komen niet in aanmerking voor het getuigschrift. Zij krijgen wel het aanwezigheidsattest.

Programma

Module 1: Van novice tot expert in de wondzorg! (5 studiepunten)

 • Anatomie en fysiologie van de wondheling
 • Wonddiagnostiek, wondclassificatie, TIME en verbandkeuze
 • Microbiologie, hygiëne en wondzorg, antiseptica en allergieën
 • Wondpijn, voeding en wondheling
 • Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg in de wondzorg

Module 2: Chronische wondzorg (5 studiepunten)

 • Fysiopathologie, prevalentie en incidentie van drukletsels
 • Preventie, diagnostiek en behandeling van druk- en vochtletsels
 • Fysiopathologie, classificatie en de multidisciplinaire aanpak van de diabetische voet
 • Podologie en verpleegkundige aandachtspunten bij de diabetische voet met praktijksessie vilttherapie
 • Fysiopathologie en behandeling van het ulcus cruris en het arterieel ulcus met praktijksessie compressietherapie
 • Incidentie en preventie van diepe veneuze trombose
 • Ethische en juridische aspecten van de wondzorg

Module 3: Stomazorg, oncologische en palliatieve wondzorg (4 studiepunten)

 • Medische en heelkundige indicaties voor een stoma
 • Diverse intestinale stoma’s, urostoma’s en pouches
 • Verzorging, educatie en opvolging van de zorgvrager met een stoma
 • Materialen en terugbetaling in de stomazorg
 • Tracheostomie
 • Senologie en huidtumoren
 • Bestralingswonden en oncologische wondzorg.

Module 4: Traumatische wondzorg en chirurgische specialisaties (6 studiepunten)

 • Postoperatieve wondheling van a tot z
 • Preventie van postoperatieve wondinfecties
 • Specifieke verbanden bij acute en postoperatieve wonden
 • Acute wondzorg met vasculaire problematiek
 • Traumatische wondzorg, brandwonden en complexe wondzorg
 • Reconstructieve heelkunde en behandeling van polytrauma’s en crushletsels
 • Negatieve druktherapie met praktijksessie
 • Communicatie voor de referentieverpleegkundige en uitwerking van de paper
 • Productvoorstelling door industrie en wondzorgbeurs

Alle modules kunnen tevens apart gevolgd worden.

Praktische informatie

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 900. In de deelnameprijs is het cursusmateriaal inbegrepen. Iedere module kan apart gevolgd worden tegen een tarief van € 50 per studiepunt.

Locatie
Hogeschool PXL Campus Guffenslaan, Guffenslaan 39, 3500 HASSELT

Data
De lessen gaan door telkens op dinsdag van 13u00 tot 21u00

Inschrijving
Inschrijving kan via de website van de PXL www.pxl.be. Hier kan u tevens meer concrete informatie vinden mbt het postgraduaat woundmanagement. U kan hier de brochure in pdf-formaat downloaden.  Let op, het aantal inschrijvingen is beperkt tot maximaal 35.

Contactpersonen

Adinda Toppets Coördinator postgraduaat woundmanagement PXL adinda.toppets@pxl.be
Kris Bernaerts Verantwoordelijke Opleiding WCS België opleiding@wcs-belgie.be

Attachments