Wondzorgopleiding

Postgraduaat WOUNDMANAGEMENT

Het postgraduaat Woundmanagement bereidt de verpleegkundige voor om als professional accuraat in te spelen op de vaak complexe zorgsituaties die de behandeling van diverse wondtypen met zich mee kan brengen. De keuze voor verbandmaterialen en lokale applicaties of technieken voor de behandeling van slecht genezende wonden wordt nog te vaak bepaald door traditionele opvattingen. Omdat er veel moderne en efficiëntere verbandmaterialen tijdens de laatste decennia zijn ontwikkeld, is een continue vorming omtrent aspecten die de wondheling beïnvloeden, noodzakelijk. Het aanbod van talloze wondzorgproducten, maar ook de diversiteit aan protocollen, al dan niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maakt het voor de verpleegkundigen moeilijk om met betrekking tot wondbehandeling een op evidence based practice gerelateerde besluitvoering te realiseren.

Dit postgraduaat biedt de verpleegkundige de nodige handvaten aan om zorg op maat van de cliënt te bieden. Deze opleiding wordt georganiseerd door WCS-België in samenwerking met PXL Healthcare.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Alle verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen en andere professionele gezondheidswerkers die een extra deskundigheid binnen de wondzorg willen bekomen.

Voor het behalen van het getuigschrift van postgraduaat is een bachelor (of gelijkgestelde) opleiding vereist. Verpleegkundigen met een HBO5-vooropleiding (A2-verpleegkundigen) kunnen de opleiding eveneens volgen, doch zij komen niet in aanmerking voor het getuigschrift. Zij krijgen wel het aanwezigheidsattest.

Programma

Module 1: Van novice tot expert in de wondzorg! (5 studiepunten)

• Anatomie en fysiologie van de huid en wondheling
• Blended learning: Basisprincipes wondzorg TIME
• Blended learning: Praktisch gebruik van wondproducten
• Wonddiagnostiek, wondclassificatie en TIME en verbandkeuze
• Gebruik van wondproducten volgens WCS en TIME
• Terugbetaling van wondproducten
• Kwaliteitszorg in de wondbehandeling
• Hygiëne en microbiologie in wondzorg
• Wondpijn
• Voeding en wondheling
• Ethische en juridische aspecten van de wondzorg

Module 2: Chronische wondzorg (5 studiepunten)

• Hoe schrijf ik een paper?
• Arterieel ulcus: pathofysiologie en behandeling
• Verzorging van een arterieel ulcus
• Blended learning: compressietherapie
• Veneus ulcus: pathofysiologie en behandeling
• Verzorging van een veneus ulcus
• Workshop compressietherapie
• Casuïstiek vasculaire wonden en compressietherapie
• Decubitus: pathofysiologie, risicobepaling, preventie en behandeling
• IAD: pathofysiologie en behandeling
• Workshop: preventie van decubitus en positionering
• Casuïstiek: IAD en decubitus
• Diabetes voet: Pathofysiologie, classificatie en de multidisciplinaire aanpak
• Podologie en verpleegkundige aandachtspunten bij de diabetesvoet
• Workshop: vilttherapie
• Incidentie en preventie van diepe veneuze trombose

Module 3: Stomazorg, oncologische en palliatieve wondzorg (4 studiepunten)

• Medische en heelkundige indicaties voor een stoma
• Diverse intestinale stoma’s, urostoma’s en pouches
• Verzorging, educatie en opvolging van de zorgvrager met een stoma
• Materialen en terugbetaling in de stomazorg
• Tracheostomie
• Senologie en huidtumoren
• Bestralingswonden en oncologische wondzorg

Module 4: Traumatische wondzorg en chirurgische specialisaties (6 studiepunten)

• Acute en postoperatieve wonden
• Reconstructieve heelkunde
• Preventie van postoperatieve wondinfecties
• Traumatische wondzorg, polytrauma en crushletsels
• Brandwonden en complexe wondzorg
• Blended learning: negatieve druktherapie
• Workshop negatieve druk therapie
• Productvoorstelling door industrie en wondzorgbeurs

Alle modules kunnen tevens apart gevolgd worden.

Praktische informatie

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1050. In de deelnameprijs is het cursusmateriaal inbegrepen. Iedere module kan apart gevolgd worden tegen een tarief van € 50 per studiepunt.

Locatie
Hogeschool PXL Campus Guffenslaan, Guffenslaan 39, 3500 HASSELT

Data

De lessen gaan door om de twee weken op dinsdag van 13.00 tot 21.00 uur.
Het examen wordt afgenomen per module. Dit wordt gepland op de eerste lesdag van de daaropvolgende module.

Inschrijving
Inschrijving kan via de website van de PXL met deze link. Hier kan u tevens meer concrete informatie vinden mbt het postgraduaat woundmanagement. U kan hier de brochure in pdf-formaat downloaden.  Let op, het aantal inschrijvingen is beperkt tot maximaal 45.

Contactpersonen

Adinda Toppets Coördinator postgraduaat woundmanagement PXL adinda.toppets@pxl.be
Kris Bernaerts Verantwoordelijke Opleiding WCS België opleiding@wcs-belgie.be