WCS symposia dss

 

In het voorjaar hebben er reeds enkele symposia mbt stomazorg en negatieve druktherapie plaats gevonden.

 

Ook in het najaar zullen nog enkele symposia georganiseerd worden. Meer info volgt later.

 

 

 

 

 

 

 

.