Presentaties WCS avondsymposia dss

 

In het voorjaar hebben er reeds enkele symposia mbt stomazorg en negatieve druktherapie plaats gevonden.

.

 

 

 

 

 

 

 

.