WCS symposia dss

 

In het voorjaar hebben er reeds enkele symposia mbt stomazorg en negatieve druktherapie plaats gevonden.

  • Presentaties symposium stomazorg (Hasselt)
    • Volgt later

 

 

Ook in het najaar zullen nog enkele symposia georganiseerd worden. Meer info volgt later.

 

 

 

 

 

 

 

.