WOUNDCARE CONSULTANT SOCIETY

Forum VraagstellingDecubituswonde behandelen met “vogelnestje”-verband: zin of onzin?
admin Medewerkers gevraagd 2 jaar geleden

We hebben een bewoner met quadriplegie met 2 decubituswondes graad 4 aan de stuit (1 op elke bil).
Deze bewoner wordt dagelijks +- 6 uren opgezet in de elektrische rolstoel en krijgt daarin ook WH. Dit gaan we hem niet afnemen en hij zal blijven opgezet worden owv mentaal comfort en contact met anderen.
1 wonde is reeds jaren aanwezig en staat mooi.
De andere wonde is nu enkele maanden aanwezig en is op deze tijd zeer sterk geëvolueerd van cat 1 tot nu cat 4. Dit is een zwarte/gele wonde. Wondbodem is geel, wondranden en zijkanten zijn zwart. De wonde is vochtig. Diameter +- 7cm, diepte 5cm, wondranden vrij intact.
Nu heerst er een discussie. 1 collega staat er op dat we een ‘vogelnestje=compres met gat in waar de wonde is’ gebruiken. Er wordt geredeneerd dat op deze manier de druk op de wonde zelf verlicht wordt omdat je een gat knipt in het compres.
Ik heb dit zelf nooit in mijn opleiding geleerd, ook niet in de opleiding tot referentieverpleegkundige. Maar de collega doet dit al jaren zo dus wordt het nu ook gedaan. Ik voel mij hier niet helemaal goed bij.
Mijn bedenking hierbij is dat je op deze manier toch de druk gaat verleggen naar de wondranden doordat het oppervlak waarover je de druk verdeelt verkleint. Ook hef je hiermee de druk op de wonde zelf niet op wanneer hij in de rolstoel zit.
Om kort en bondig mijn vraag te stellen : biedt het een meerwaarde om een ‘vogelnestje’ te maken, baadt het niet dan schaadt het niet, of is dit nefast voor de wondheling?

 

Antwoord:

Het heeft helemaal geen zin om een vogelnestje te maken als verband om zo druk weg te nemen t.h.v. een decubituswonde. De techniek van vogelnestje is zelfs ondertussen achterhaald en was een techniek die vroeger nog al eens gebruikt werd bij een hydrogel. Door de verbeterde wondproducten is dit niet meer van toepassing.

De enige zaken die effectief helpen om druk weg te nemen op deze plaats zijn wisselhouding, zwevende hielen en het gebruik van antidecubitusmatrassen.

Het principe waar zij zich vermoedelijk op baseren is de vilttherapie. Vilt is eerst en vooral een ander materiaal dan een gewone compres.
Dit wordt vooral gebruikt om drukopheffing t.h.v. voeten en hielen bij diabetesvoetwonden te realiseren, en kan op deze plaatsen ook wel drukverminderend werken voor decubituswonden.
Dit neemt echter ook het belang van de andere maatregelen niet af.

Hopelijk kan je hiermee verder.