Privacyverklaring WCS België

WCS België vzw houdt persoonsgegevens bij in een databestand. Het betreft de namen van personen en hun diverse adresgegevens.
Deze gegevens worden door de vzw gebruikt om haar activiteiten bekend te maken en om een administratieve communicatie met betrokkene te kunnen voeren.
De vzw vraagt deze gegevens bij diverse communicaties aan de correspondenten.

De gegevens worden verwerkt door de secretaris van de vzw.
Ieder die contacten legt met de vzw heeft het recht om zijn bewaarde gegevens op te vragen, deze te corrigeren en deze te laten verwijderen uit het bestand.
Ieder die contacten legt met de vzw heeft het recht om te vragen zijn persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk niet te bewaren.

Persoonsgegevens worden door de vzw niet overgedragen aan derden.

Contactadres voor inzage of wijziging van gegevens: secretaris@wcs-belgie.be