Over ons

WCS is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging is op basis van vrijwilligheid samengesteld uit een aantal professionele leden, elk met een gedegen competentie op het vlak van wondzorg. Via de vereniging wensen deze professionelen hun kennis te delen met andere zorgverleners langs de kanalen die door de vereniging geboden worden.

WCS is lid van de Algemene Unie van Verpleegkundigen België (AUVB).  De Belgische WCS werkt nauw samen met de Nederlandse WCS: het Kenniscentrum Wondzorg.

WCS heeft contacten met andere verenigingen die zich bezig houden met wondzorg in de ruime zin. WCS onderhoudt tevens nauwe contacten met diverse bedrijven in het brede wondzorgdomein en stelt zich hier neutraal op.

WCS staat voor:

  • Opleidingen in samenwerking met opleidingscentra
  • Tweejaarlijks wondzorgcongres (afwisselend met Nederland)
  • Werkgroepen bestaande uit de professionele leden
  • Colloquia per thema volgens de werkgroepen
  • Informatieverspreiding via de elektronische nieuwsbrief voor wie zich aanmeldt. Deze brief komt van het Kenniscentrum Wondzorg
  • Wondzorgtijdschrift dat per kwartaal verschijnt bij het Kenniscentrum Wondzorg en waarop men zich kan abonneren

Ons privacy beleid kan u hier lezen.