Werkgroepen

WCS België heeft momenteel vijf actieve werkgroepen die bestaan uit professionele zorgverleners uit universitaire en regionale ziekenhuizen van het land. Elke werkgroep heeft een voorzitter en een aantal werkgroepleden.

Elke werkgroep heeft een jaardoelstelling. In functie hiervan regelt de groep autonoom hoe vaak en waar er bijeenkomsten zijn met het opzet de jaardoelstelling te realiseren. De groepen zijn vrij om hun doelstelling te bepalen. Gerealiseerde doelstellingen uit het verleden zijn onder meer:

 • Geven van avondcolloquium over een bepaald onderwerp op één of meerdere locaties
 • Maken van praktische richtlijnen rond radiodermatitis, verzorging van oncologisch ulcus en oncologische wonde
 • Maken van een CD met aandachtspunten voor decubituspreventie en behandeling en een begeleidend boek
 • Maken van een CD ten behoeve van verpleegkundigen die stomapatiënten verzorgen
 • Maken van een film op DVD ten behoeve van verpleegkundigen die stomapatiënten begeleiden voor, tijdens en na hun ziekenhuisopname
 • Maken van een prodecureboek ifv een bepaalde zorg

Professionelen die zich willen aansluiten bij een werkgroep dienen over een ruime kennis betreffende het onderwerp te beschikken. Een werkgroep is geen opleidingsmedium, maar doelt eerder op en uitwisseling van kennis en deze te delen via de werkgroep. Kandidaatstelling kan gebeuren via een contact met een bestuurslid of via het contactformulier van onze site.

De actieve werkgroepen van dit moment zijn:

 • Werkgroep decubitus
 • Werkgroep diabetesvoet
 • Werkgroep chirurgische wonden
 • Werkgroep stomazorg
 • Ad Hoc Werkgroep compressietherapie