Externe vormingen

Permanente vorming ‘Referentieverpleegkundige in de wondzorg’

 • Doelgroep: Verpleegkundigen werkzaam in de ziekenhuissector, thuisgezondheidszorg als in woon- en zorgcentra.
 • Organisatie: 40 contacturen op 10 donderdagnamiddag van 13u30 tot 18u tussen februari en mei
 • Evaluatie via een praktische uitwerking van een paper
 • Kostprijs: € 350
 • Locatie: UC Leuven-Limburg, campus Gasthuisberg, Herestraat 49 3000-Leuven
 • Contactpersoon: Kris.Bernaerts@uzleuven.be

Meer concrete informatie en het programma kan u hier vinden.

Permanente vorming ‘Referentieverpleegkundige in de wondzorg’

 • Doelgroep: Verpleegkundigen werkzaam in de ziekenhuissector, thuisgezondheidszorg als in woon-en zorgcentra.
 • Organisatie: 7 lesdagen van 13u tot 21u tussen september en januari
 • Evaluatie via schriftelijke examenmomenten
 • Kostprijs: € 400
 • Locatie: PXL Heathcare, Guffenslaan 39, 3500 Hasselt
 • Contactpersoon: Adinda.toppets@pxl.be
Meer concrete informatie en het programma kan u hier vinden.

Blended-learning wondzorg

Gezien het grote succes van de wondzorgopleidingen en het gegeven dat veel professionelen niet altijd de tijd vinden om zich te verplaatsen naar een cursus, is er door de PXL in samenwerking met WCS België een gemengde tussenvorm ontworpen: ‘blended-learning wondzorg’. Op deze manier hopen we meer mensen de kans te geven om zich verder te bekwamen in de wondzorg.
Meer info kan u vinden via deze koppeling of bij Adinda.toppets@pxl.be

E-learning ‘Diabetische voet’

Diabetische voetproblemen komen frequent voor en kunnen de levenskwaliteit van de persoon met diabetes ernstig aantasten. Als zorgverlener actief in de eerste lijn kan je een belangrijke rol spelen in de preventie en vroegtijdige opsporing van diabetische voetproblemen.

Daarom biedt de Diabetes Liga vzw een e-learningmodule ‘Diabetische Voet’ aan, die werd ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met dé topexperts op het terrein. In de pilootfase bereikten we vorig jaar al meer dan 150 diabeteseducatoren. De reacties waren unaniem positief.

Gezien het succes van de module ‘Diabetische Voet’ willen we naast diabeteseducatoren nu ook referentieverpleegkundigen diabetes of wondzorg, werkzaam in de 1ste lijn de kans bieden zich op een efficiënte en aangename manier bij te scholen over dit onderwerp. Interesse?

Surf naar www.diabetes.be/elearningvoet, of neem contact op met de Diabetes Liga vzw via 09/2200520 of stuur een e-mail naar e-learning@diabetes.be

Meer informatie kan u in deze flyer of dit voorbeeld van e-learningmodule vinden.