WOUNDCARE CONSULTANT SOCIETY

WCS Congres Hasselt is afgelast: Info.

Datum: 17 november 2020

Geachte bezoeker, geachte collega,

Zoals u wellicht reeds wist had WCS dit jaar haar groot Wondzorgcongres gepland voor 17 november te Hasselt onder de titel:
Wond zonder naam“.

De inhoudelijke aspecten waren helemaal klaar.
De huidige situatie rond de coronaproblematiek leek zich eerder wat te stabiliseren in september en lichtjes op te schuiven naar de positieve kant, maar we zien nu dat de situatie helemaal de verkeerde kant uit gaat.
Onze organisaties (ziekenhuizen en alle extramurale diensten) zijn in staat van alertheid en meerdere instellingen zijn helemaal niet geneigd om hun personeelsleden te laten deelnemen aan externe congressen zoals het onze, en geven hiervoor dus geen groen licht.
Ook onderlinge netwerking, waar we anders vrij gebruik van kunnen maken tijdens een dergelijk congres, zou zeer moeilijk zijn onder de te volgen afstand- en veiligheidsregels.

 

Wij willen bij deze iedereen bedanken die reeds vol enthousiasme gereageerd heeft op het prachtige programma dat we voor u klaargemaakt hadden.
Ook een welgemeende dank aan alle bedrijven die niettegenstaande de precaire situatie hun blijvende steun aan WCS bevestigd hadden.

Wij hopen om u volgend jaar wel te kunnen verwelkomen als de situatie dan dit toelaat!

Alvast tot bij een volgende gelegenheid en zeker tot ons volgend congres in Hasselt!

 

Het WCS team.