WOUNDCARE CONSULTANT SOCIETY

WCS Congres Hasselt is afgelast: Info.

Datum: 17 november 2020

Geachte bezoeker, geachte collega,

Zoals u wellicht reeds wist had WCS dit jaar haar groot Wondzorgcongres gepland voor 17 november te Hasselt onder de titel:
Wond zonder naam“.

De inhoudelijke aspecten waren helemaal klaar.
Niettegenstaande de huidige situatie rond de coronaproblematiek zich wat lijkt te stabiliseren en lichtjes opschuift naar de positieve kant, kunnen we toch stellen dat volgens experts de situatie nog steeds niet optimaal is.
Onze organisaties (ziekenhuizen en alle extramurale diensten) draaien nog niet zoals naar gewoonte en meerdere instellingen zijn helemaal niet geneigd om hun personeelsleden te laten deelnemen aan externe congressen zoals het onze, en geven hiervoor dus geen groen licht.
Ook onderlinge netwerking, waar we anders vrij gebruik van kunnen maken tijdens een dergelijk congres, zou zeer moeilijk zijn onder de te volgen afstand- en veiligheidsregels.

Na bijzonder diepgaand overleg zegt ons gezond verstand om ons congres niet te laten plaatsvinden dit jaar.
Alle voorbereidingen ten spijt zijn we binnen onze organisatie tot dit definitieve besluit gekomen.

Wij willen bij deze iedereen bedanken die reeds vol enthousiasme gereageerd heeft op het prachtige programma dat we voor u klaargemaakt hadden.
Ook een welgemeende dank aan alle bedrijven die niettegenstaande de precaire situatie hun blijvende steun aan WCS bevestigd hadden.

Wij hopen om u volgend jaar wel te kunnen verwelkomen als de situatie dan dit toelaat!

Alvast tot bij een volgende gelegenheid en zeker tot ons volgend congres in Hasselt!

 

Het WCS team.