WCS Producten

WCS Uitgaven

  • Wondenboek (Kenniscentrum Wondzorg Nederland)
    prijs abonnee: €50, prijs niet-abonnee €55   (incl. verzendingskost)
  • DVD Begeleiden van nieuwe stomapatiënten (filmduur c.a. 45 min.)
    prijs abonnee: €15, prijs niet-abonnee €20    (incl. verzendingskost)

De film laat zien hoe nieuwe stomapatiënten best kunnen voorbereid worden op hun ingreep.
Nadien komt de zelfstandigheidstraining in  het ziekenhuis aan bod. Hiervoor is er heden ten dage in de ziekenhuizen nog weinig tijd ter beschikking.
Eens de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten treedt de thuisverpleegkundige in actie.
In het samenspel tussen de intra- en  de extramurale zorg wordt de patiënt permanent ondersteund.
In de film wordt de patiënt verder opgevolgd door de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis.
Het scenario is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een positief geïnspireerde patiënt, die niettegenstaande zijn gemotiveerde instelling, in dit eerste jaar toch zichzelf tegenkomt.
De film en het concept is al enkele jaren oud, maar de boodschap naar de noodzaak van begeleiding van stomapatiënten blijft nog steeds actueel.
Doelpubliek: verpleegkundigen die in hun praktijk stomapatiënten behandelen of begeleiden.

De beide artikels kunnen besteld worden via het contactformulier.