WCS symposia 2017 en 2018 dss

 

Op 7 maart 2018 zal de werkgroep Stomazorg van WCS u een informatieve avond voorstellen aan de VUB in verband met wondzorg in de stomazorg.
Stomazorg is een zorgspecialiteit op zich. Als er zich dan nog complicaties voordoen en er wondzorg bij te pas komt, wordt het pas moeilijk.
Wij zijn blij dat wij u deze avond kunnen aanbieden, met enkele  sprekers die vanuit hun regionaal en universitair ziekenhuis u naast een aantal algemene principes ook een leerzame casuïstiek kunnen tonen uit hun praktijkervaring.
Begin volgend jaar zal u zich via de koppeling in de agenda hiervoor kunnen inschrijven.

 

Op 7 december organiseerde de ad hoc werkgroep oncologie in samenwerking met het VVRO nogmaals het avondsymposium ‘Oncologische wondzorg, net iets anders’.
Tijdens deze avond werd dieper ingegaan op hoe je bestralingswonden, oncologische wonden en ulcera dient te verzorgen.
De behandelde praktische richtlijnen, bruikbaar in uw dagelijkse praktijk, vindt u verder op onze website terug.

 

Op 28 september organiseerde de werkgroep decubitus het avondsymposium ‘Nieuwe classificatie van drukletsels en IAD’.
Dit succesvolle symposium vond plaats in de gebouwen van het Wit-Gele Kruis in Genk.
De presentaties hiervan kan u terugvinden onder ‘wondinfo: interessante artikels’.

 

 

.