#Homepage Teaser: in de kijker

Op 7 december vond ons laatste avondcolloquim van dit jaar plaats.
Het onderwerp was ‘oncologische wondzorg’ in al zijn aspecten.
Met meer dan 130 ingeschrevenen was het zeker weer een volwaardig succes.
Voor wie een en ander nog eens wil nakijken: de praktische richtlijnen voor oncologische wondzorg voor uw dagelijkse praktijk vindt u elders op onze website.

De werkgroep stomazorg van WCS heeft een volgende colloquium in de pijplijn:
Wondzorg in de stomazorg.
Dit avondcolloquium zal plaatsvinden aan de VUBrussel op woensdag 7 maart.
Meer informatie hierover en een programma mag u binnenkort op deze site verwachten.

Verder willen we u ook reeds meegeven dat we al in volle voorbereiding zijn voor ons volgend congres met als titel ‘Impact op de wondzorg’. Meer info kan u weldra vinden op deze website. Noteer alvast de datum 20 november 2018 in uw agenda. Het belooft immers terug een boeiende opleidingsdag te worden in het Cultureel Centrum in Hasselt.

Groeten,

Het WCS bestuur